ក្តៅៗ!! សម្តេច បានផ្ញើរសារយ៉ាងចាក់ដោតខ្លះៗ ទៅមន្ត្រីធំដែលចូលចិត្តធ្វើ បុណ្យខួបកំនើត! (មានវីឌីអូ)

នំពេញ នេះបើយោងតាមយោងទៅតាមផេក San phanith Original បានបព្ចេាញមិតិថា ៖ខ្ញុំមិនដែលធ្វើខួបដោយសារតែចរឹកខ្ញុំចឹង ការហូបចុកម្មវិធីមិនចេះចប់ មិនសោះហើយខ្ញុំហើយក៍មិនប្រាកដ៍ថាខ្ញុំខ្វះញាតិដែរ ប្រពន្ធកូនខ្ញុំ ក៍ខ្ញុំមិនដែលអោយធ្វើដែរ ខ្ញុំហុចតែលុយទៅ ទៅ!ញាំអុីម៉ាឆ្ងាញ់ទៅងៃហ្នឹង!ប្ទក៍ទិញ២កេសមកដាក់ជុំបងប្អូនម៉ាសប្បាយក្នុងផ្ទះខ្លូនឯងទៅ កុំរំខានញាតិ តែបើធ្វើថ្ងៃណា១ម៉ាល្មមមិនធំដុំពេកទេ អើរ!ហៅញាតិប្រាប់ញាតិមុនហ្មងទៅ ដាច់ខាតអត់យកកាដូរនិងចំណងដៃ! ចឹងបានប្រែន គ្រួសារខ្លះធ្វើចំណេញ ធ្វើរហូត បានខ្ញុំច្រៀងហ្វ្រីចងដៃម្តង ហៅទៀត ។ ចង់ជ្រាបច្បាស់ទស្សនាវីឌីអូរខាងក្រោម